zarámovanie . sklenárstvo . kašírovanie

Vizualizácia návrhu obrazu

Vizualizáciu – nahliadnutie do počítača ešte pred samotnou realizáciou - zarámovaním obrazu s vybraným rámom a paspartou. Zákazník si môže vybrať viac druhov rámov a paspárt s tým, že mu ich navolíme do počítača, aby si mohol vybrať najlepší a najvyhovujúcejší rám a paspartu, vzhľadom na charakter a priestor v byte.

Zákazník tak sám uvidí výsledok skôr ako je obrázok zarámovaný.