zarámovanie . sklenárstvo . kašírovanie

Ocenenia

Čestné uznanie

Dňa 20. apríla 2012 sme dostali čestné uznanie v kategórii A1 v krajskej postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2012 . Do súťaže sa zapojilo 89 autorov s 203 výtvarnými dielami. My sme do súťaže dali umelecké sklo, ktoré bolo ohodnotené ako technicky, výtvarne a profesionálne na veľmi dobrej úrovni.


Tretie miesto v kategórii A1

Dňa 7.4.2011 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sme boli ocenení v krajskom kole súťaže "Výtvarné spektrum" tretím miestom v kategórii A1, za práce - umelecké sklo - misky.

Tvorba umeleckého skla - misiek bola náročná na čas a prácu, z toho dôvodu, že sme kombinovali 2 techniky z dvoch rôznych pecí - v jednej sa topí sklo a vyteká spodným otvorom z pece, v druhej peci sa toto sklo speká na formu. V uvedených miskách sa odráža farebné spektrum farieb, kde zároveň vyniká štruktúra a reliéf skla.

  Pozrite si fotografie misiek a ďalších výrobkov zo skla vo fotogalérii...