zarámovanie . sklenárstvo . kašírovanie

Výstava Sklenená fantázia

Sklenená fantázia o metamorfóze a poézii skla Viery Peterkovej.

vernisáž: 18. novembra 2011 o 17. hodine
trvanie výstavy: 18.11. - 15.12.2011 denne od 10. do 17. hodiny
miesto: Krajské osvetové stredisko v Nitre

Video z vernisáže 18.11.2011 - 1. časť

Pozrite si 1. časť záznamu z vernisáže mojej autorskej výstavy o metamorfóze a poézii skla Sklenená fantázia. Vernisáž sa konala 18. novembra 2011 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. V prvej časti si môžete pozrieť časť z bubeníckeho vystúpenia hudobného hosťa Igora Holku so svojimi žiakmi, príhovor pani zastupujúcej KOS Nitra a príhovor pani kurátorky Evy Lehoťákovej.Video z vernisáže 18.11.2011 - 2. časť

V druhej časti si môžete pozrieť príhovor autorky, pani Peterkovej a ukážku niekoľkých jej umeleckých prác.Sklenená fantázia, reportáž CETV Nitra

Fantázia sa dá uplatniť rôzne. V detských hrách, básňach a v Krajskom osvetovom stredisku je fantázia sklenená... to sú úvodné slová z reportáže CETV o výstave pani Viery Peterkovej.Príhovor kurátorky pani Evy Lehoťákovej v letáku k výstave

Sklo... číre, farebné, oblé i ostré...
pocitovo chladné... technicky náročné...
Dominantné miesto v umeleckej tvorbe Viery Peterkovej má práca so sklom. Autorka citlivo využíva fenomén svetla a farby i rôzne technicky náročné spôsoby spracovania skla. Jej sklárske diela a dielka majú mnoho foriem, tvarov a farieb, ale i úžitkové využitie. Sú osobité a jedinečné. Jednotlivé sklenené kompozície a vitráže našli uplatnenie v interiéri aj exteriéri, a to najmä ako doplnky nábytku, darčekové predmety, šperky, výplne okien a dverí. Tvorba Viery Peterkovej vychádza z remeselnej tradície a odráža klasický aj inovatívny prístup autorky ku sklu, ktoré pod jej rukami nadobúda originálnu podobu z hľadiska tvarov a farebných kompozícií. Jej tvorba zaujme nenútenou, prirodzenou estetickou výpoveďou a výberom námetov. Autorka tematicky reflektuje na životné skúsenosti, vnímanie prírody a človeka, svojský pohľad na svet cez svoje pocity a predstavy. Variácie námetov, ktoré sa tvorivo rozvíjajú, prezentujú svet ako pestrejší, zaujímavejší, hodnotnejší.
Sklenená fantázia Viery Peterkovej je odrazom sebarealizácie, tvorivého využitia voľného času a zrkadlom tvorby pre vlastné potešenie i potešenie druhých.

Eva Lehoťáková kurátorka

sklenená fantázia